Közlemények

Tájékoztató bankjegybevonásról

Tájékoztatás fogyasztóvédelmi vizsgálat lezárásáról

Közlemények


Meghívó a Mohácsi Takarék Bank Zrt. közgyűlésére

Tájékoztató egyetemes szolgáltató váltás miatt (ELMÜ/ÉMÁSZ; E.ON – FŐGÁZ) a csoportos beszedési megbízásokkal kapcsolatban

Mint az Ön előtt is ismert, az elkövetkező hónapokban az egyetemes villany- és gázszolgáltatás terén – kormánydöntés alapján – szolgáltató-váltás történik. Az E.ON Energiaszolgáltató 2016.01.01-jei dátummal megszünteti egyetemes földgázszolgáltatói tevékenységét, felhasználóit a FŐGÁZ Zrt., az ELMŰ és az ÉMÁSZ egyetemes áramszolgáltatói tevékenységét pedig az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. veszi át.

A szolgáltató váltás országos szinten több százezer csoportos beszedési megbízásra adott felhatalmazást érint.
A korábban adott megbízásokat módosítani nem kell, azok a törvény erejénél fogva (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 99/D.§ (4) bekezdése és a Földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 115/C.§ (3c) bekezdése) érvényesek lesznek az új egyetemes Szolgáltató által készített számlák fizetésére is.
Az ELMŰ/ÉMÁSZ javára adott felhatalmazás kedvezményezettje 2016. január 16-tól az ELMŰ – ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., az E.ON javára adott felhatalmazás kedvezményezettje 2016. február 15-től a FŐGÁZ Zrt. lesz. A kedvezményezett megváltoztatása automatikus, az ügyfeleknek ezzel kapcsolatban teendőjük nincs.
Kérjük, hogy a csoportos beszedéssel fizető – szolgáltató váltásban érintett - ügyfeleink az átállást követő hónapban ellenőrizzék bankszámlájukon a fizetés megtörténtét. Amennyiben a bankszámlán a díjlehívás nem jelenik meg és csekket sem kapnak, keressék új szolgáltatójukat a számlájuk rendezésével kapcsolatban.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentiek a 2015. december 15. előtt adott csoportos beszedési megbízások teljesítésére adott felhatalmazásokra vonatkoznak. Amennyiben később szeretnének csoportos beszedési megbízás teljesítésére felhatalmazást adni, célszerű megvárni az első számlát, melyen már az új azonosítók szerepelnek.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merülne fel, bankfiókjainkban állunk rendelkezésükre.
 

Alább közöljük az MNB bankunkra vonatkozó határozatát:

Közöljük az MNB bankunkra vonatkozó határozatát : http://alk.mnb.hu/data/cms2439853/keksz_12310309.pdf


A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 122.§(4) bekezdése szerinti közzététel

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
122.§(4) bekezdésének a) pontjában foglalt előírásnak megfelelően a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (székhelye:7700 Mohács, Dózsa György utca 31., cégjegyzékszáma: 02-10-060340) az alábbiakban teszi közzé befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosainak nevét, tulajdonosi és szavazati hányadát, valamint a vele szoros kapcsolatban álló személyek körét.

1.) Befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosok

tulajdonos neve közvetlen tulajdoni hányada közvetett tulajdoni hányada szavazati hányada
Kultné Mátyás Rita 14,56% 0,1% 14,56%
Pávkovics Gábor 11,55% 0,3% 11,55%

2.) Szoros kapcsolatban álló személyek

http://www.takarekbank.hu/takarekbank/hu/kozpontibank/magunkrol/evesesgyorsjelentesekkozzetetelek.html#integracios-kozzetetelek
 


OBA közösségi betét változás tájékoztató

Tájékoztató az egyes fizetési számlákhoz, a díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételhez tett nyilatkozatok központi nyilvántartási rendszeréről

Tájékoztató hirdetmény változásról

image

Európai Uniós támogatásból technológiai fejlesztés történt a Mohácsi Takarék Bank Zrt-nél.


2011. november 21.


A Mohácsi Takarék Bank Zrt 5.451.000 forint támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv, Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül meghirdetett, mikro- kis és középvállalkozások technológia fejlesztése tárgyú pályázatán. A Bank a 13.627.500 forint összköltségű projekt keretében információs technológiai fejlesztést hajtott végre.

A Bank folyamatosan fejlődve, piaci részesedését bővítve működik, jelenleg 15 kirendeltséggel.

Fő tevékenysége egyéb monetáris tevékenység, melynek keretén belül széleskörű pénzügyi szolgáltatással áll ügyfelei rendelkezésére.

Az elnyert pályázati forrás segítségével korszerűbb, megbízhatóbb, gyorsabb eszközök alkalmazására nyílt lehetőség, javítva ezzel ügyfeleink kiszolgálásának színvonalát, a munkatársak hatékonyabb munkavégzését.

Termék összehasonlítás

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...